BADMINTON-Ciputra Hà Nội-Yonex Sunrise Việt Nam International Challenge: HÀ NỘI – Vietnamese badminton player Nguyễn Tiến Minh. — Photo khampha.vn

Vietnamese badminton player Nguyễn Tiến Minh. — Photo khampha.vn . . HÀ NỘI — Top Vietnamese badminton player Nguyễn Tiến

Read more