ASEANEWS EDITORIAL CARTOONS: Longer curfew

 

 March 13, 2021

EDITORIAL

Misery and resilience

.

Sacrificial lambs … maawa sa mga students… 

.

 

.

Ads by: Memento Maxima Digital Marketing
@[email protected]
SPACE RESERVE FOR  ADVERTISEMENT

EDITORIAL - Longer curfew

EDITORIAL – Longer curfew

 –
STATE policy & covid solution … Curfew instead of Vaccines..

.

Ads by: Memento Maxima Digital Marketing
@[email protected]
SPACE RESERVE FOR  ADVERTISEMENT

EDITORYAL - Sumunod sa health protocols para makaiwas sa COVID

EDITORYAL – Sumunod sa health protocols para makaiwas sa COVID

…… Dependi sa mga tao na nagpapatupad… pag nawala tiwala, walang susunod sa protocol lalo na marami ng Police and Mayor, etc. sumusuway sa protocol at hindi naman na paparusahan…

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page