COMICS: LITRA-TALK- Inggles | Kami puso ang nagdudugo, kasi nahihiya kami sa buong mundo na may Senador na Bobo ang Pinas.

 JOKER JESTER

@Sendindclown

Comics

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page