THE FRONTLINERS-COVID-19 THE ”HEROES”: Queen Elizabeth II praise you: IN MEMORIAM- Leilani Medel, Leilani Dayrit at Melujean Ballesteros Pinay nurses in UK died of COVID-19

Leilani Medel, agency nurse sa South Wales.

.
.
VIDEO: THE ROYAL FAMILY/YOUTUBE

 

ALSO FILIPINO HEROES: Hospital porters na Pinoy- Oscar King at Elbert Rico – WE SALUTE YOU.

.

Isa pang Filipino nurse pa sa nagseserbisyo sa National Health Service ng United Kingdom ang pumanaw sa COVID-19.

Sa datos, tatlong Filipino nurse na at dalawang Pinoy hospital porters na ang pumanaw sa sakit sa UK.

Ang ikatlong Pinay na pumanaw sa sakit ay si Leilani Medel na nagtatrabaho bulang agency nurse sa South Wales.

 .

Ads by: Memento Maxima Digital Marketing
[email protected]

– SPACE RESERVE FOR YOUR ADVERTISEMENT

– SPACE RESERVE FOR YOUR ADVERTISEMENT

Ang asawa niyang si Johnny Medel Jr., 42 anyos at isa ring healthcare worker ay nakaratay din dahil sa COVID-19.

Habang ang kanilang 13 anyos na anak na tinamaan din ng virus ay naka-recover na.

Una rito ay iniulat ni Philippine Ambassador Antonio Lagdameo ang pagpanaw ng nurse na sina Leilani Dayrit at Melujean Ballesteros.

Gayundin ang dalawang hospital porters na Pinoy na sina Oscar King at Elbert Rico./  By Dona Dominguez-Cargullo

.

All photographs, news, editorials, opinions, information, data, others have been taken from the Internet ..aseanews.net | [email protected] | Fo r comments, Email to :  Al Bulario

.
TRIVIA: ASEAN
10 States ― Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam
.
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page